Array

מה אומר החוק על הפקת חשבוניות בעבור תרומות?

בישראל ערך הערבות ההדדית נחשב לגבוה ומפותח במיוחד. רוב הישראלים תורמים לעמותות ולגופים הומניטריים שונים, בין אם באופן מזדמן ובין אם בשגרה וכל אחד כפי יכולתו. לפי החוק בישראל (סעיף 46 לפקודת מס הכנסה), כל עסק עצמאי (פטור, מורשה או בע"מ) רשאי לתרום כל סכום שיראה לנכון ולקבל עליו החזר מס בסיום השנה, כל עוד הסכום היה מעל ל-190 ₪ (נכון לשנת 2020). המדינה שמבקשת לעודד את התורמים, מעניקה זיכוי גם לשכירים (35% מסך התרומה), המשתקף במשכורת החודשית ובתחשיב אחר ונפרד גם לגופים שתורמים בדרכים שאינן כספיות. אך האם ידעתם שעל העמותה או המלכ"ר להפיק חשבונית בעבור כל תרומה? גם אם ניתנה תרומה על סך כמה שקלים בודדים, היא קריטית להתנהלות הכלכלית הנכונה של אותו ארגון, בפרט כשעליו להציג נתונים לרשויות המס.

רישום התרומות לפי חוק

מבחינה חוקית, קיים הכרח לנהל רישום מדויק על כל סכום שמגלם הכנסה או הוצאה, כולל תרומות שניתנו מגורמים פרטיים, מבתי עסק, גופי מימון או קרנות פילנתרופיות. מאחר ותרומות אלו מממנות הלכה למעשה את פעילות הארגון, עליהן להיות מדווחות כחוק, גם על מנת שהתורמים עצמם יוכלו להזדכות על כך במס.

אוהבים את הכתבה?
מוזמנים לנסות את המערכת שלנו!

חודש ראשון חינם

 

הפקת חשבוניות בעמותות ומלכ"רים

כל עמותה שמקבלת תרומות אמורה לפי החוק להפריד בין תרומה לבין הכנסות בגין שירות שניתן מטעמה. בישראל ישנם גופים המבוססים על תרומות, שמעניקים במקביל גם שירות מקצועי כלשהו בתמורה לכספים. זו עדיין פעילות חוקית תקינה לחלוטין, אך עליה כאמור, להיות מדווחת ובאופן נפרד. עקרונית, כל הכנסה שנצברת לגופים או לאנשים, אמורה להיות מדווחת באופן נפרד תוך סיווגה לתחומים שונים.

 

החובות שחלות על כל עמותה

כל עמותה היא גוף שפועל מתוך כוונות אנושיות טובות ולכן אסור לה לזלזל בחוק או להתנהל ללא שקיפות ציבורית. העמותה אמורה להפיק חשבונית או קבלה על כל תרומה קטנה כגדולה שתינתן לה, ללא יוצא מן הכלל, ולתעד לפרטים את כל התרומות שהתקבלו אצלה. עוד מבחינה חוקית, גם אם מטרת הארגון עצמה היא איננה יצירת רווח, הפקת החשבונית לעולם תופק ללא מע"מ. זאת משום שעמותה או מלכ"ר אינם יכולים לפי החוק להיות עוסק מורשה.

 

תרומות לא כספיות

האם גם על עסק שתרם באופן לא כספי, כמו למשל חברת הפקת אירועים שקיימה אירוע בהתנדבות, צריך להוציא חשבונית? האם העסק התורם יקבל החזר מס?

כשמדובר בהוצאה וולנטרית, לא חל עליה ניכוי או החזר, מכיוון שהיא לא תורגמה בפועל להכנסה. לפיכך, העמותה לא אמורה להפיק חשבונית.

 

אוהבים את הכתבה?
מוזמנים לנסות את המערכת שלנו!

חודש ראשון חינם

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

לכל הכתבות בבלוג >>
אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + zאזור פוטר, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + x