לאחר הפקת חשבונית הביטול יוצג כפתור ליצירת קבלה שלילית

לאחר הפקת חשבונית הביטול יוצג כפתור ליצירת קבלה שלילית

לאחר הפקת חשבונית הביטול יוצג כפתור ליצירת קבלה שלילית

אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + zאזור פוטר, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + x