personal_signature

ניתן לגרור לכאן או להעלות תמונה חתימה אישית שתופיע במסמך

ניתן לגרור תמונה למשבצת או להעלות תמונה בהקלקה על המשבצת של חתימה אישית שתופיע במסמך

אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + zאזור פוטר, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + x